سوله آماده تحویل

 استعلام بهترین قیمت سوله را میتوانید از طریق بررسی موارد زیر و تماس با کارشناسان از ما بخواهید. جهان سوله افتخار این را دارد که با استفاده از بهترین کارشناسان و متخصصین خود، و کار کردن با بیش از صد ها پروژه و ساختمان های احداث شده مهم بتواند، رضایت مشتریان خود را در این امر فراهم آورده باشد.

نوع سوله

طول

عرض

ارتفاع

وضعیت

دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 42 20 6  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 48 18 6  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 36 17 7  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 70 20 6  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 96 15 6  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 10 تن 48 15 9  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 5 تن 54 20 9  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 3 تن 48 15 8  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 2 تن 36 17 7  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 10 تن 70 16 8  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 5 تن 102 20 9  
یک طرف شیب بدون سکوی جرثقیل 49 14 8  
یک طرف شیب با سکوی جرثقیل 5 تن 30 15 9  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 96 25 6  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 5 تن 66 26 9  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 96 33 4  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 66 16 6  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 2 تن 42 12 7  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 5 تن 18 12 8  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 60 20 6  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 54 20 6  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 70 20 7  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 66 20 6  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 3 تن 30 12 6  
 دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل  60  15 6  
دوطرف شیب با سکوی جرثقیل 10 تن 42 16 8  
دوطرف شیب بدون سکوی جرثقیل 30 12 6  
هلال با سکوی جرثقیل 5 تن 70 18 9  

 

برای اطلاع از شرایط فروش و تحویل با ما تماس حاصل فرمائید

شماره تماس : 1152 0913111

 

کلمات کلیدی : سوله ، ساخت سوله ، سوله آماده تحویل، قیمت سوله، سوله سازی در اصفهان